8 vị trí đặt bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng Đông Bắc

Bếp đặt tại Ly (chính Nam): Bếp Ly (chính Nam) hỏa đốt khô Cấn thổ và là bếp Họa hại, vợ đoạt quyền chồng, phụ nữ cầm nắm gia sản. Còn bếp Ly (chính Nam) đối với chủ Ly là Phục vị, chẳng đỡ chút nào. Bếp đặt tại Khôn(Tây Nam): Cửa tại Cấn (Đông Bắc), bếp Khôn (Tây Nam) có đủ âm dương và là bếp Sinh khí, ứng về sự phát đạt tiền tài. Bếp Khôn (Tây Nam) với cửa Ly thuần âm và hỗ biến Lục sát là trung triệu cô đơn.

Cửa cái tại Cấn (Đông Bắc) chủ nhà hay sơn chủ tại Ly. Lời tượng ứng về ngôi nhà: Sơn phùng Hỏa hủy, phụ nữ cương.

Ý nghĩa: Núi gặp lửa đốt, phụ nữ cứng cỏi. Sơn là núi chỉ vào Cấn. Hỏa là lửa chỉ vào Ly. Ly âm hỏa thuộc phụ nữ đốt. Cấn thổ nên nói là phụ nữ cứng cỏi.
Kết quả hình ảnh cho nhà bếp

 

business thienmy luôn chập nhật những tin mới về kinh tế thị trường,  công nghệ mới nhất, thị trường bất động sản trong ngày? Còn chần chừ gì nữa mà không click vào để mang về những kiến thức quý báu ý tưởng kinh doanh mới nhất và khám phá cuộc sống điều mình muốn!

 


Từ cửa Cấn (Đông Bắc) biến 5 lần tới chủ Ly ra Họa hại cho nên gọi là Họa hại trạch. Cấn dương thổ là đất khô ráo lại dương là âm thịnh dương suy, nhà này nam nhân nhu nhược mà phụ nữ rất cương ngạnh, hung hăng, bạo loạn. gia đạo bất hòa. Hoặc vì ghét vợ chính mà yêu vợ thứ, hoặc vì kẻ được yêu sinh ra kiên cường… cho nên trong nhà rối ren vô cùng. Ở lâu tuyệt tự, kinh mạch chẳng đều sinh bệnh huyết băng.

Cửa Cấn (Đông Bắc) với chủ Ly phối 8 chỗ đặt bếp:

Bếp đặt tại Kiền (Tây Bắc): Cửa tại Cấn (Đông Bắc) thì bếp Kiền (Tây Bắc) là bếp Thiên y đắc vị, rất tốt. Nhưng vì bếp Kiền (Tây Bắc) mặt khác bị chủ Ly hỏa khắc khiến cho hạng bậc ông, cha già cả khó thêm tuổi thọ (Kiền với Ly hỗ biến ra Tuyệt mạng).

Bếp đặt tại Khảm (chính Bắc): Cửa tại Cấn (Đông Bắc) thì bếp Khảm (chính Bắc) bị khắc và phạm Ngũ quỷ là cái bếp đại hung hại. Tuy bếp Khảm (chính Bắc) đối với chủ Ly hỗ biến được Diên niên nhưng sự lợi không đủ bù vào sự hại của Ngũ quỷ.

Bếp đặt tại Cấn (Đông Bắc): Cửa Cấn (Đông Bắc) với bếp Cấn (Đông Bắc) là 2 thổ tỷ hòa, sơ niên cũng đặng phát tài qua loa. Còn về sau không tốt vì bếp Cấn (Đông Bắc) với chủ Ly tác Họa hại.

Bếp đặt tại Chấn (chính Đông): Bếp Chấn (chính Đông) mộc khắc cửa Cấn (Đông Bắc) và là bếp Lục sát hiếm con. Nhưng bếp Chấn (Chính Đông) với chủ Ly tương sinh và hỗ biến được Sinh khí hữu khí là mặt rất tốt. Bếp này lợi nhiều hơn hại.

Bếp đặt tại Tốn (Đông Nam): Bếp Tốn (Đông Nam) mộc khắc cửa Cấn (Đông Bắc) và là bếp Tuyệt mạng ở góa, không con thừa tự. Nhưng bếp Tốn (Đông Nam) đối với chủ Ly tương sinh và hỗ biến được Thiên y là cứu thần, giải bớt cái hung khí của Tuyệt mạng.

Bếp đặt tại Ly (chính Nam): Bếp Ly (chính Nam) hỏa đốt khô Cấn thổ và là bếp Họa hại, vợ đoạt quyền chồng, phụ nữ cầm nắm gia sản. Còn bếp Ly (chính Nam) đối với chủ Ly là Phục vị, chẳng đỡ chút nào. Bếp đặt tại Khôn(Tây Nam): Cửa tại Cấn (Đông Bắc), bếp Khôn (Tây Nam) có đủ âm dương và là bếp Sinh khí, ứng về sự phát đạt tiền tài. Bếp Khôn (Tây Nam) với cửa Ly thuần âm và hỗ biến Lục sát là trung triệu cô đơn.

Bếp đặt tại Đoài (chính Tây): Cửa Cấn (Đông Bắc) thì bếp Đoài (chính Tây) tương sinh và là bếp Diên niên đăng diện rất tốt. Nhưng cũng không khỏi 1 điều rất hung vì bếp đặt tại Đoài (chính Tây) bị chủ Ly khắc và hỗ biến ra Ngũ quỷ khiến cho thiếu phụ chết 1 cách hung dữ (Đoài thuộc thiếu nữ, thiếu phụ).

Tám hướng bếp trên đây đều luận theo chủ nhà mạng Ly là Họa hại trạch. Đối với cửa và chủ, bếp nào cũng biến sinh 1 cát Du niên và 1 hung Du niên

Phong cách Cuộc Sống
Quản trị Doanh Nghiệp
Chính Sách – Quản Lý
Chuyện Doanh Nhân
Tin Tức Doanh nghiệp
 

BUSINESS – CỔNG THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ KINH DOANH , THƯƠNG MẠI, KHỞI NGHIỆP MỚI NHẤT, GƯƠNG MẶT DOANH NHÂN VÀ NHỮNG BÀI HỌC TRONG THỰC TIỄN QUẢN TRỊ CỦA DOANH NHÂN

BUSINESS BY THIENMY.COM – THÔNG TIN KINH DOANH – KHỞI NGHIỆP – MARKETING – DOANH NHÂN

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *