Điểm mặt những nơi làm việc được bình chọn hạnh phúc nhất nước Mỹ

Hãng nghiên cứu nghề nghiệp CareerBliss vừa công bố khảo sát thường niên về độ hạnh phúc của nhân viên hàng trăm công ty tại Mỹ. Hàng nghìn người tham gia đã đánh giá doanh nghiệp mình trên các tiêu chí như cân bằng cuộc sống – công việc, văn hóa công ty, lương thưởng và cơ hội thăng tiến.

Dựa trên các tiêu chí như cân bằng cuộc sống – công việc, văn hóa công ty, lương thưởng và cơ hội thăng tiến, Pfizer, Qualcomm hay Apple đã lọt top những công ty khiến nhân viên hạnh phúc nhất .

<img src="http://l.f27.img.vnecdn.net/2013/12/11/1-pfizer-1386753978_660x0.jpg" alt="Những nơi làm việc hạnh phúc nhất nước Mỹ" data-reference-id="17735559" data-component-caption="

1. Pfizer

Hoạt động: Nghiên cứu, sản xuất và phân phối dược phẩm.

Điểm hạnh phúc: 4,139

Lương trung bình năm: 83.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 1

” />  

1. Pfizer

Hoạt động: Nghiên cứu, sản xuất và phân phối dược phẩm.

Điểm hạnh phúc: 4,139

Lương trung bình năm: 83.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 1

 
<img src="http://l.f28.img.vnecdn.net/2013/12/11/2-kaiser-permanente-1386753978_660x0.jpg" alt="Những nơi làm việc hạnh phúc nhất nước Mỹ" data-reference-id="17735560" data-component-caption="

2. Kaiser Permanente

Hoạt động: Cung cấp bảo hiểm y tế.

Điểm hạnh phúc: 4,122

Lương trung bình năm: 76.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 15

” />  

2. Kaiser Permanente

  •  Mạng Việc Làm là một trong những trang web Tìm Việc Làm chất lượng và uy tín nhất hiện nay. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin tuyển dụng trung thực nhất, sẽ giúp bạn Tìm Việc Nhanh chóng và đem lại hiệu quả cao.

Hoạt động: Cung cấp bảo hiểm y tế.

Điểm hạnh phúc: 4,122

Lương trung bình năm: 76.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 15

 
<img src="http://l.f25.img.vnecdn.net/2013/12/11/3-TexasInstruments-1386753979_660x0.jpg" alt="Những nơi làm việc hạnh phúc nhất nước Mỹ" data-reference-id="17735561" data-component-caption="

3. Texas Instruments

Hoạt động: Thiết kế và sản xuất thiết bị bán dẫn.  

Điểm hạnh phúc: 4,120

Lương trung bình năm: 81.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: Không có số liệu

” />  

3. Texas Instruments

Hoạt động: Thiết kế và sản xuất thiết bị bán dẫn.  

Điểm hạnh phúc: 4,120

Lương trung bình năm: 81.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: Không có số liệu

 
<img src="http://l.f27.img.vnecdn.net/2013/12/11/4-EMC-1386753979_660x0.jpg" alt="Những nơi làm việc hạnh phúc nhất nước Mỹ" data-reference-id="17735562" data-component-caption="

4. EMC

Hoạt động: Cung cấp dịch vụ sao lưu, phục hồi dữ liệu.

Điểm hạnh phúc: 4,118

Lương trung bình năm: 89.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 43

” />  

4. EMC

Hoạt động: Cung cấp dịch vụ sao lưu, phục hồi dữ liệu.

Điểm hạnh phúc: 4,118

Lương trung bình năm: 89.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 43

 
<img src="http://l.f26.img.vnecdn.net/2013/12/11/5-qualcomm-1386753979_660x0.jpg" alt="Những nơi làm việc hạnh phúc nhất nước Mỹ" data-reference-id="17735563" data-component-caption="

5. Qualcomm

Hoạt động: Thiết kế và sản xuất phần mềm hệ thống và phần cứng máy tính.

Điểm hạnh phúc: 4,114

Lương trung bình năm: 87.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 9

” />  

5. Qualcomm

Hoạt động: Thiết kế và sản xuất phần mềm hệ thống và phần cứng máy tính.

Điểm hạnh phúc: 4,114

Lương trung bình năm: 87.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 9

 
<img src="http://l.f26.img.vnecdn.net/2013/12/11/6-KBR-1386753980_660x0.jpg" alt="Những nơi làm việc hạnh phúc nhất nước Mỹ" data-reference-id="17735564" data-component-caption="

6. KBR

Hoạt động: Xây dựng

Điểm hạnh phúc: 4,095

Lương trung bình năm: 86.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 4

” />  

6. KBR

Hoạt động: Xây dựng

Điểm hạnh phúc: 4,095

Lương trung bình năm: 86.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 4

 
<img src="http://l.f25.img.vnecdn.net/2013/12/11/7-bristol-myers-squibb-co-1386753980_660x0.jpg" alt="Những nơi làm việc hạnh phúc nhất nước Mỹ" data-reference-id="17735565" data-component-caption="

7. Bristol-Myers Squibb

Hoạt động: Kinh doanh dược phẩm

Điểm hạnh phúc: 4,063

Lương trung bình năm: 81.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 13

” />  

7. Bristol-Myers Squibb

Hoạt động: Kinh doanh dược phẩm

Điểm hạnh phúc: 4,063

Lương trung bình năm: 81.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 13

 
<img src="http://l.f27.img.vnecdn.net/2013/12/11/8-general-electric-1386753981_660x0.jpg" alt="Những nơi làm việc hạnh phúc nhất nước Mỹ" data-reference-id="17735566" data-component-caption="

8. General Electric

Hoạt động: Đa ngành nghề, từ đồ điện gia dụng đến kinh doanh dầu mỏ, khí đốt.

Điểm hạnh phúc: 4,053

Lương trung bình năm: 75.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 8

” />  

8. General Electric

Hoạt động: Đa ngành nghề, từ đồ điện gia dụng đến kinh doanh dầu mỏ, khí đốt.

Điểm hạnh phúc: 4,053

Lương trung bình năm: 75.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 8

 
<img src="http://l.f27.img.vnecdn.net/2013/12/11/9-Capital-One-1386753981_660x0.jpg" alt="Những nơi làm việc hạnh phúc nhất nước Mỹ" data-reference-id="17735567" data-component-caption="

9. Capital One

Hoạt động: Cung cấp thẻ tín dụng, cho vay mua ô tô, ngân hàng trực tuyến và các dịch vụ tài chính khác

Điểm hạnh phúc: 4,051

Lương trung bình năm: 67.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 12

” />  

9. Capital One

Hoạt động: Cung cấp thẻ tín dụng, cho vay mua ô tô, ngân hàng trực tuyến và các dịch vụ tài chính khác

Điểm hạnh phúc: 4,051

Lương trung bình năm: 67.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 12

 
<img src="http://l.f25.img.vnecdn.net/2013/12/11/10-avaya-flare-1386753981_660x0.jpg" alt="Những nơi làm việc hạnh phúc nhất nước Mỹ" data-reference-id="17735568" data-component-caption="

10. Avaya

Hoạt động: Cung cấp giải pháp truyền thông cho doanh nghiệp.

Điểm hạnh phúc: 4,048

Lương trung bình năm: 87.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 7

” />  

10. Avaya

  •  Mang Viec Lam sẽ được kết nối với nhau, tạo nên một tổng thể Tìm Việc hiệu quả, giúp ích cho bạn trong quá trình tìm kiếm việc làm.

Hoạt động: Cung cấp giải pháp truyền thông cho doanh nghiệp.

Điểm hạnh phúc: 4,048

Lương trung bình năm: 87.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 7

 
<img src="http://l.f25.img.vnecdn.net/2013/12/11/11-siemens-heathrow-1386753982_660x0.jpg" alt="Những nơi làm việc hạnh phúc nhất nước Mỹ" data-reference-id="17735569" data-component-caption="

11. Siemens

Hoạt động: Sản xuất hàng điện tử tiêu dùng.

Điểm hạnh phúc: 4,047

Lương trung bình năm: 70.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 11

” />  

11. Siemens

Hoạt động: Sản xuất hàng điện tử tiêu dùng.

Điểm hạnh phúc: 4,047

Lương trung bình năm: 70.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 11

 
<img src="http://l.f27.img.vnecdn.net/2013/12/11/12-cognizant-1386753982_660x0.jpg" alt="Những nơi làm việc hạnh phúc nhất nước Mỹ" data-reference-id="17735570" data-component-caption="

12. Cognizant

Hoạt động: Tư vấn công nghệ thông tin và ứng dụng dành cho doanh nghiệp.

Điểm hạnh phúc: 4,040

Lương trung bình năm: 70.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 10

” />  

12. Cognizant

Hoạt động: Tư vấn công nghệ thông tin và ứng dụng dành cho doanh nghiệp.

Điểm hạnh phúc: 4,040

Lương trung bình năm: 70.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 10

 
<img src="http://l.f28.img.vnecdn.net/2013/12/11/13-intel-1386753983_660x0.jpg" alt="Những nơi làm việc hạnh phúc nhất nước Mỹ" data-reference-id="17735571" data-component-caption="

13. Intel

Hoạt động: Sản xuất chip bán dẫn.

Điểm hạnh phúc: 4,039

Lương trung bình năm: 80.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 20

” />  

13. Intel

Hoạt động: Sản xuất chip bán dẫn.

Điểm hạnh phúc: 4,039

Lương trung bình năm: 80.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 20

 
<img src="http://l.f28.img.vnecdn.net/2013/12/11/14-Apple-1386753983_660x0.jpg" alt="Những nơi làm việc hạnh phúc nhất nước Mỹ" data-reference-id="17735572" data-component-caption="

14. Apple

Hoạt động: Sản xuất hàng điện tử tiêu dùng, như Mac, iPhone, iPad.

Điểm hạnh phúc: 4,022

Lương trung bình năm: 64.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 42

” />  

14. Apple

Hoạt động: Sản xuất hàng điện tử tiêu dùng, như Mac, iPhone, iPad.

Điểm hạnh phúc: 4,022

Lương trung bình năm: 64.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 42

 
<img src="http://l.f27.img.vnecdn.net/2013/12/11/15-disney-1386753977_660x0.jpg" alt="Những nơi làm việc hạnh phúc nhất nước Mỹ" data-reference-id="17735573" data-component-caption="

15. Walt Disney Parks & Resorts

Hoạt động: Quản lý các địa điểm nổi tiếng của Disney như Walt Disney World, Disneyland và Disney Cruise Line

Điểm hạnh phúc: 4,019

Lương trung bình năm: 60.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 23

” />  

15. Walt Disney Parks & Resorts

Hoạt động: Quản lý các địa điểm nổi tiếng của Disney như Walt Disney World, Disneyland và Disney Cruise Line

Điểm hạnh phúc: 4,019

Lương trung bình năm: 60.000 USD

Xếp hạng năm ngoái: 23

Hãng nghiên cứu nghề nghiệp CareerBliss vừa công bố khảo sát thường niên về độ hạnh phúc của nhân viên hàng trăm công ty tại Mỹ. Hàng nghìn người tham gia đã đánh giá doanh nghiệp mình trên các tiêu chí như cân bằng cuộc sống – công việc, văn hóa công ty, lương thưởng và cơ hội thăng tiến.

Các tiêu chí được chấm theo thang điểm 5. Điểm càng cao có nghĩa nhân viên càng hạnh phúc. Theo kết quả cuối cùng, đại gia dược phẩm Mỹ – Pfizer tiếp tục dẫn đầu năm nay với điểm 4,139.

Cần thêm thông tin về các việc làm cũng như nhân sự, hãy thử tham khảo các mục dưới đây:

Truy cập để xem nhiều hơn tại MangViecLam.com – Kết Nối Sự Nghiệp, Tuyển Dụng, Kiếm Tìm Việc Nhanh 24H
Hotline: (028) 2222 2236 / (08) 2266 3636 / (08) 2268 3636

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *