8 vị trí đặt bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng chính Bắc

Bếp đặt tại Ly (chính Nam): Bếp Ly (chính Nam) hỏa đối với cửa Khảm (chính Bắc) là bếp Diên niên, âm dương kết hợp, vợ chồng chính phối, rất tốt. Bếp Ly (chính Nam) với chủ Ly tỷ hòa Phục vị mộc là tinh sinh cung (Phục Vị sinh Ly) cũng tốt.

Cửa cái tại Khảm (chính Bắc) chủ nhà hay sơn chủ tại Ly. Lời tượng ứng về ngôi nhà: Thủy Hỏa ký tế, đại kiết xương.

 

business thienmy luôn chập nhật những tin mới về kinh tế thị trường,  công nghệ mới nhất, thị trường bất động sản trong ngày? Còn chần chừ gì nữa mà không click vào để mang về những kiến thức quý báu ý tưởng kinh doanh mới nhất và khám phá cuộc sống điều mình muốn!

 

Ý nghĩa: Nước lửa đã điều hòa, thịnh tốt lớn. Thủy là nước chỉ vào Khảm. Hỏa là lửa chỉ vào Ly. Nước với Lửa vốn khắc kỵ nhau nhưng đã điều hòa âm dương (Khảm, dương Ly, âm) cho nên vẫn có lợi ích (ký tế). Thủy hỏa ký tế là 1 trong 64 quẻ nơi Kinh dịch. Cát là tốt. Xương là thịnh.

Từ cửa Khảm (chính Bắc) biến 3 lần tới chủ Ly được Diên niên cho nên gọi là Diên niên trạch. Diên niên tức Vũ khúc kim tinh sinh 4 con cường thịnh, vợ chồng chính phối, giàu có thì chắc mà cũng được phần sang (danh vọng). Điền sản, lục súc và nhân khẩu là 3 thứ, thứ nào cũng hưng vượng. Nhưng ở lâu năm rồi khiến khắc hại vợ, bụng cùng bao tử đau nhức, mắt tật, đó là vì nước với lửa vốn khắc nhau. Nếu dùng bếp Chấn Tốn mộc thì khỏi các tai họa này, vì cửa Khảm (chính Bắc) mà lại sinh bếp Chấn (chính Đông) Tốn mà không còn khắc Ly nữa, rồi Chấn Tốn lại sanh chủ Ly, rất tốt.

Cửa Khảm (chính Bắc) với chủ Ly phối 8 chỗ đặt bếp:

Bếp đặt tại Kiền (Tây Bắc): Bếp Kiền (Tây Bắc) kim bị cửa Khảm (chính Bắc) tiết khí và là bếp Lục sát lại bị chủ Ly khắc và hỗ biến Tuyệt mạng làm tổn hại hàng lão ông, sinh ghẻ độc, hại mắt, góa bụa, nam nữ đoản thọ.

Bếp đặt tại Khảm (chính Bắc): Bếp Khảm (chính Bắc) Thủy đối với cửa Khảm (chính Bắc) tỷ hòa và là bếp Phục vị đắc vị rất hợp cho Đông tứ trạch, đối với chủ Tốn là âm dương chánh phối tương sinh và hỗ biến được Sinh khí hữu khí rất hợp cho Đông tứ trạch. Bếp Khảm (chánh Bắc) là cát táo.

Bếp đặt tại Cấn (Đông Bắc): Bếp Cấn (Đông Bắc) Thổ đối với chủ Ly là Họa hại, đối với cửa Khảm (chính Bắc) phạm Ngũ quỷ rất bất lợi cho tiểu nhi, phụ nữ điều ác, cưới bậy bạ nhiều lần thê thiếp.

Bếp đặt tại Chấn (chính Đông): Bếp Chấn (chính Đông) mộc đối với cửa Khảm (chính Bắc) chủ Ly đều được tương sinh, biến sinh Thiên y và Sinh khí, hiệp với Diên niên trạch thành nhà 3 tốt. Đây là 1 hướng bếp đại cát, đại lợi, không có điều gì chẳng thuận chẳng toại, sinh 3 con, con hiếu cháu hiền.


Bếp đặt tại Tốn (Đông Nam): Bếp Tốn (Đông Nam) âm mộc đối với cửa Khảm (chính Bắc) dương thủy là âm dương tương sinh và là bếp Sinh khí đăng diện, đối với chủ Ly cũng tương sinh và hỗ biến Thiên y hiệp với Diên niên trạch thành nhà 3 tốt, nam thông minh, nữ tuấn tú, sinh xuất bực phụ nữ hiền đức, đệ nhất tạo nên nhà cửa, người vượng (đông) mà tiền bạc cũng vượng (nhiều) khoa cử đậu liên tiếp. Bếp Tốn (Đông Nam) nay có phần tốt hơn bếp Chấn (chánh Đông) vì Tốn với cửa Khảm (chính Bắc) có đủ âm dương.

Bếp đặt tại Ly (chính Nam): Bếp Ly (chính Nam) hỏa đối với cửa Khảm (chính Bắc) là bếp Diên niên, âm dương kết hợp, vợ chồng chính phối, rất tốt. Bếp Ly (chính Nam) với chủ Ly tỷ hòa Phục vị mộc là tinh sinh cung (Phục Vị sinh Ly) cũng tốt.

Bếp đặt tại Khôn (Tây Nam): Bếp Khôn (Tây Nam) thổ khắc cửa Khảm (chính Bắc) thủy và là bếp Tuyệt mạng khiến cho hàng trung nam thọ khổn, đoản thọ, hiếm con nối dòng. Bếp Khôn (Tây Nam) tiết khí chủ Ly và hỗ biến ra Lục sát cũng là chỗ bất lợi.

Bếp đặt tại Đoài (chính Tây): Bếp Đoài (chính Tây) đối với cửa Khảm (chính Bắc) là bếp Họa hại, đối với chủ Ly phạm Ngũ quỷ đại hung, khiến cho giới phụ yểu vong, phụ nữ làm loạn.

Tám hướng bếp trên đây đều luận theo chủ nhà mạng Ly là Đông tứ trạch cho nên 4 bếp Khảm Ly Chấn Tốn đều tốt, còn 4 bếp Kiền Khôn Cấn Đoài đều bất lợi.

Hồ sơ Doanh Nghiệp
Pháp luật Đời Sống
Dự Án Kinh Doanh
Khoa học Công Nghệ
Tin Tức Giáo dục
 

BUSINESS – CỔNG THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ KINH DOANH , THƯƠNG MẠI, KHỞI NGHIỆP MỚI NHẤT, GƯƠNG MẶT DOANH NHÂN VÀ NHỮNG BÀI HỌC TRONG THỰC TIỄN QUẢN TRỊ CỦA DOANH NHÂN

BUSINESS BY THIENMY.COM – THÔNG TIN KINH DOANH – KHỞI NGHIỆP – MARKETING – DOANH NHÂN

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *