Năm 1993: Ba Mẹ tôi có mua lại 1 khoản đất và chỉ có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đứng tên Ba Mẹ tôi

Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.”

Kết quả hình ảnh cho nha dat

Trước nhất mục đích của tôi khi đặt câu hỏi này là Mẹ tôi đang làm hồ sơ để phân chia đất đai lại cho các con khi Bố tôi đã mất. Tổng quan như sau:

– Năm 1993: Ba Mẹ tôi có mua lại 1 khoản đất và chỉ có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đứng tên Ba Mẹ tôi

Đến với business thienmy  để đọc những tin mới về kinh tế thị trường, nắm bắt các công nghệ mới nhất, thị trường bất động sản trong ngày? Còn chần chừ gì nữa mà không click vào để mang về những kiến thức quý báu ý tưởng kinh doanh mới nhất và khám phá cuộc sống điều mình muốn!

 

– Năm 2001: Ba tôi đột ngột qua đời, không để lại di chúc và Bà Nội tôi thuộc hàng thừa kế thứ nhất (Bà đã 85 tuổi tại thời điểm đó)

– Năm 2006: tôi có làm giấy chuyển từ giấy chứng nhận quyền sỡ hữu đất đai sang sổ Hồng theo quy định của nhà nước và vẫn đứng tên Ba Mẹ tôi

– Năm 2009: Bà Nội tôi qua đời và không có di chúc – tại tời điểm này Bà Nội tôi còn tổng cộng 4 người con (trên huyết thống và không có giấy tờ chứng minh quan hệ với Bà Nội tôi)

– Năm 2010: Chú tôi qua đời cũng không có di chúc (Chú tôi vẫn còn vợ và có 3 người con trong đó 1 người đã chết)

Hiện tại chúng tôi muốn chuyển toàn quyền sử dụng khu đất đó qua cho Mẹ tôi (tất cả anh chị em tôi đều đồng ý về việc nhượng quyền sỡ hữu này cho Mẹ tôi). Chúng tôi còn khúc mắc ở việc phần di sản Bà Nội tôi được thừa hưởng từ Ba tôi. Vậy xin hỏi chúng tôi cần những thủ tục pháp lý gì để đủ quyền sang tên cho Mẹ tôi.

Xin chân thành cảm ơn

Thứ nhất: Bố bạn, bà bạn, chú bạn qua đời mà không để lại di chúc nên tài sản sẽ được chia đều cho các đồng thừa kế theo pháp luật ở hàng thứ nhất, điều này được quy định rõ trong bộ luật dân sự 2005 như sau:

““Điều 674. Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Điều 675. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối quyền nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn vào thời điểm mở thừa kế.

Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;”

Mặt khác do bố bạn mất trước bà bạn, do đó bạn và các anh, chị em bạn cũng được hưởng một phần tài sản thừa kế của bà bạn theo quy định về thừa kế thế vị “Điều 677. Thừa kế thế vị

Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.”

Thứ hai: Năm 2006: bạn có làm giấy chuyển từ giấy chứng nhận quyền sỡ hữu đất đai sang sổ Hồng theo quy định của nhà nước và vẫn đứng tên Ba Mẹ bạn là sai, vì khi này, tài sản trên đã là tài sản thừa kế của mẹ bạn, anh chị em bạn và bà nội của bạn.

Hiện nay bạn muốn chuyển toàn bộ thửa đất trên sang tên mẹ bạn, thì bạn phải thực hiện các thủ tục về chia thừa kế trước cho tất cả những người được hưởng quyền thừa kế, sau đó căn cứ vào thỏa thuận của mọi người thì bạn mới làm được thủ tục sang tên cho mẹ bạn thửa đất trên (lưu ý thửa đất trên là tài sản chung hợp nhất của bố mẹ bạn, nên trước khi chia thừa kế, thì bạn cần phân chia tài sản chung đó trước vì một nửa trong số tài sản đó là của mẹ bạn, một nửa còn lại của bố bạn chính là di sản thừa kế.)

Theo diaoconline

Nội – Ngoại Thất
Hồ sơ Doanh Nghiệp
Nhân vật Nổi Tiếng
Thông Tin Khởi Nghiệp
Dự Án Kinh Doanh
 

BUSINESS – CỔNG THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ KINH DOANH , THƯƠNG MẠI, KHỞI NGHIỆP MỚI NHẤT, GƯƠNG MẶT DOANH NHÂN VÀ NHỮNG BÀI HỌC TRONG THỰC TIỄN QUẢN TRỊ CỦA DOANH NHÂN

BUSINESS BY THIENMY.COM – THÔNG TIN KINH DOANH – KHỞI NGHIỆP – MARKETING – DOANH NHÂN

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *